Zespół Opieki Zdrowotnej jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej

Pobierz teraz: Statut ZOZ w Pińczowie lipiec 2020

Organem tworzącym i nadzorującym Szpital jest Starostwo Powiatowe w Pińczowie.

W dniu 25 listopada 1993 roku, Szpital został zarejestrowany w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonym przez  Wojewodę Świętokrzyskiego pod numerem 000000014625.