Serdecznie dziękuję za liczne wyrazy solidarności okazywane wszystkim pracownikom pinczowskiego szpitala w trudnym dla nas wszystkich czasie epidemii. Dziękuję za wpłaty na rachunek bankowy szpitala oraz ofiarowane środki ochrony osobistej, środki dezynfekcyjne i dary w kazdej innej formie. Dzieki Państwa ofiarności nieco łatwiej zabezpieczać szpital a zwłaszcza jego pacjentów i personel przed atakiem groźnego wirusa.

Wszystkim darczyńcom bardzo serdecznie dziękuję.

Niech zbliżające się Swieta wniosą do naszych rodzin i domów wielkanocną nadzieję, siłę i wiosenną radość. Zdrowych i Wesołych Swiąt! Chroń życie zostań w domu!

Nasz nr 03 1050 1429 1000 0022 1211 9933