Rehabilitacja domowa – świadczenia udzielane w domu pacjenta w ramach ubezpieczenia w NFZ.
Wymagane jest skierowanie od lekarza (na fizjoterapia domową).

Informacja – w godzinach 8:00 do 15, tel: (41) 357-30-31 wew 217