Centrum Kardiologii Inwazyjnej, Elektroterapii i Angiologii w Pińczowie

Centrum Kardiologii Inwazyjnej, Elektroterapii i Angiologii w Pińczowie, mieszczący się w budynku Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie, zapewnia 24-godzinną wysokospecjalistyczną opiekę dla pacjentów z chorobą niedokrwienną serca, w tym w szczególności z ostrymi zespołami wieńcowymi. W trybie pilnym wykonywane są u tych pacjentów zabiegi koronarografii i koronaroplastyki, co zapobiega wystąpieniu zawału serca lub znacznie ogranicza jego obszar. Centrum przyjmuje w ramach kontraktu z NFZ

Ordynator: dr n.med. Jacek Godlewski

Świadczone usługi medyczne:

  • leczenie ostrych zespołów wieńcowych (zawału serca i niestabilnej choroby wieńcowej),

  • diagnostyka i terapia z zakresu kardiologii inwazyjnej: angiografia tętnic wieńcowych (koronarografia), angioplastyka tętnic wieńcowych,

  • stosowanie nowych metod rewaskularyzacji mięśnia sercowego z użyciem stentów powlekanych

  • wykonywanie zabiegów wszczepienia stałych i czasowych układów stymulujących serce

Oddział Kardiologii funkcjonuje jako niezależny od ZOZ w Pińczowie podmiot leczniczy.

Adres i kontakt

ul. Armii Krajowej 22
28-400 Pińczów

Recepcja: 41 370-10-94
Fax: 41 370-10-94
Email: pinczow@intercard.net.pl

Telefon zawałowy: 660 493 004