Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci wspaniałego człowieka, cenionego lekarza, założyciela Fundacji Rozbudowy Szpitala Rejonowego w Pińczowie, śp. Pani Grażyny Kossakowskiej.

Od 1990 roku Pani doktor Grażyna Kossakowska pełniła funkcję Przewodniczącej Rady Miejskiej w Pińczowie w czasach pierwszej kadencji samorządu.

W tym czasie pińczowski Szpital, funkcjonował w budynku klasztoru.

Za sprawą Pani doktor, poprawa funkcjonowania warunków lokalowych Szpitala oraz komfortu pacjentów stała się nadrzędnym zadaniem samorządu Pińczowa oraz okolicznych gmin.

Ciesząca się ogromnym autorytetem Przewodnicząca Rady Miejskiej w Pińczowie utworzyła Fundację oraz przyczyniła się do rozpoczęcia prac.

Pierwszym krokiem było opracowanie dokumentacji technicznej nowego obiektu.

Dzisiejszą architekturę Szpitala zawdzięczamy aktywności Pani Grażyny Kossakowskiej.

Pani doktor, dziękujemy bardzo.

Rodzinie oraz najbliższym składamy szczere wyrazy współczucia – Dyrekcja oraz pracownicy Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie.