POLECENIE WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 11 marca 2020r.

Link:

Treść polecenia

 

ZARZĄDZENIE NR 26/2020

WOJEWODY Z ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 11 marca 2020 r.

 

Link:

Treść zarządzenia