Komunikat z dnia 11 marca 2020r.

w sprawie wstrzymania planowanych przyjęć na oddziały szpitalne

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie

w związku z sytuacja epidemiologiczną

 

 

 

Komunikat dostępny pod poniższym linkiem:

Komunikat