Apteka Szpitalna zaopatruje Oddziały Szpitala oraz pozostałe jednostki w produkty lecznicze i wyroby medyczne, w zakresie m.in.

  • Utrzymywania i właściwego przechowywania zapasów leków i artykułów sanitarnych
  • Prowadzenia ewidencji leków
  • Nadzoru nad przekazywaniem i dystrybucją leków do oddziałów
  • Udzielania lekarzom zatrudnionym w jednostkach i komórkach organizacyjnych pionu działalności medycznej informacji o lekach będących w dyspozycji apteki, w tym o lekach nowych wprowadzanych do receptariusza
  • Wykwalifikowani pracownicy Apteki Szpitalnej czuwają nad prawidłowością i ciągłością dostaw leków, sprzętu medycznego i środków do dezynfekcji, aby w oddziałach Szpitala i poradniach mogły być udzielane pacjentom świadczenia medyczne najwyższej jakości.
  • Apteka Szpitalna zabezpiecza w produkty lecznicze, wyroby medyczne i materiały opatrunkowe wszystkie jednostki organizacyjne szpitala

Opieka Farmaceutyczna

Kierownik: Łukasz Nowacki

Kontakt z Apteką Szpitalną

tel: (41) 357-30-31 wew 455

Apteka czynna
pon.- pt. w godz. 7.00 – 15.00