Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie

Poradnia Anestezjologiczna

 

KONSULTACJA W ZAKRESIE KWALIFIKACJI DO WYKONANIA ZNIECZULENIA DO ZABIEGU OPERACYJNEGO, DIAGNOSTYCZNEGO LUB LECZNICZEGO W PORADNI ANESTEZJOLOGICZNEJ

 Lekarz koordynujący – Piotr Smurzyński

[Informacja dotyczy kwalifikacji do zabiegów realizowanych w Oddziale Chirurgicznym]

Anestezjologiczna poradnia kwalifikacyjna znajduje się na przy poradniach specjalistycznych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie i czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 10:0014:30.

W celu ustalenia terminu konsultacji anestezjologicznej należy kontaktować się z Rejestracją Ogólną Szpitala – osobiście lub telefonicznie: tel: (41) 357-30-31 wew 525

 

 

Zespół anestezjologów prowadzi kwalifikację pacjentów do zabiegów operacyjnych w trybie planowym. Celem konsultacji anestezjologicznej jest optymalizacja stanu zdrowia pacjenta pod kątem znieczulenia, poinformowanie chorego o metodach znieczulenia, czynnościach dodatkowych związanych z wykonywanymi procedurami oraz możliwych powikłaniach.

Kwalifikacja anestezjologiczna w Poradni Anestezjologicznej odbywa się około 8-14 dni przed planowanym przyjęciem do szpitala na podstawie skierowania do szpitala z potwierdzonym terminem przyjęcia do oddziału oraz wyników badań zleconych przez lekarza oddziału zabiegowego.

 • W przypadku zabiegów wykonywanych w trybie: przyśpieszonym, pilnym lub natychmiastowym kwalifikację do znieczulenia przeprowadza anestezjolog dyżurny.

Pacjent po uzyskaniu wyczerpujących informacji wyraża świadomą zgodę na wykonanie proponowanego rodzaju znieczulenia.

Na konsultację anestezjologiczną pacjent powinien zabrać:

 • kompletną dokumentację medyczną (dotyczącą chorób dodatkowych i pobytów w szpitalu);
 • listę przyjmowanych leków;
 • wyniki badań;
 • Uwaga: pacjenci nie posiadający aktualnego kompletu wyników wymaganych badań nie będą przyjmowani w Poradni Anestezjologicznej.
 • Obowiązkowy komplet badań zawiera: morfologia krwi, poziom elektrolitów (sód, potas), stężenie kreatyniny w surowicy krwi, stężenie glukozy we krwi, badanie układu krzepnięcia (APTT, INR), EKG u chorych pow. 30 r.ż, RTG klatki piersiowej u chorych powyżej 40 r.ż. [EKG oraz RTG klatki piersiowej obowiązkowe, jeżeli występują choroby układu oddechowego lub serca].
 • Badania laboratoryjne muszą być wykonane nie wczesniej niż 14 dni przed planowanym zabiegiem!
 • wyniki zleconych konsultacji specjalistycznych [jeśli miały miejsce];
 • wypełnioną ankietę wraz ze zgodą na znieczulenie dotyczącą stanu zdrowia oraz historii chorób.
  Formularz do uzyskania w Rejestracji Ogólnej Poradni Specjalistycznych, Poradni Anestezjologicznej lub online ze strony internetowej szpitala.
 • Dodatkowo, w Rejestracji Ogólnej / Poradni Anestezjologicznej lub online ze strony szpitala chorzy otrzymają pisemną informację:

Załącznik 1 – przedoperacyjny kwestionariusz

Załącznik 2 – przed znieczuleniem

Załącznik 3 – rodzaje znieczulenia

Załączniki prosimy drukować jednostronnie

Chorzy prowadzeni w POZ/poradni specjalistycznej powinni przedstawić zaświadczenie od lekarza prowadzącego, zawierające:

 • zwięzłą informację o historii chorób pacjenta;
 • wyniki istotnych badań dodatkowych (EKG, USG, USG serca);
 • informację o aktualnym leczeniu;
 • informację o ewentualnych przeciwwskazaniach do planowanego zabiegu.

W przypadku zażywania doustnych leków wpływających na krzepnięcie krwi, należy skonsultować się z kardiologiem lub lekarzem prowadzącym pod kątem możliwości ich odstawienia przed operacją.

Pacjenci posiadający stenty naczyniowe kontynuują przyjmowanie preparatów przeciwpłytkowych (np. Acard, Aclotin, Plavix) w okresie okołooperacyjnym.

Należy odstawić przed zabiegiem preparaty ziołowe oraz suplementy diety.

W przypadku kwalifikacji dzieci do 18 r.ż. lub osób ubezwłasnowolnionych do zabiegów operacyjnych, konieczna jest obecność rodzica/opiekuna prawnego, który po uzyskaniu wyczerpujących informacji dot. znieczulenia oraz ryzyka ewentualnych powikłań, wyraża świadomą zgodę na wykonanie proponowanego rodzaju znieczulenia.

Do kwalifikacji dzieci wymagana jest opinia lekarza pediatry o stanie zdrowia dziecka.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz.U. 2016 poz. 357 z późn. zm.),

Zarządzenie Nr 14/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 22 lutego 2018r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne,

Zarządzenie Nr 66/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 czerwca 2018r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne.