Kierownik: lek. med. Stanisław Włudyga specjalista radiolog

tel. (41) 357 30 31 wew:
Kierownik: 449
RTG: 452
Rejestracja: 513
Kierownik labor.: 522
Pracownia: 506

Zakład Diagnostyki Obrazowej posiada wysokiej klasy mammograf, aparaty rentgenowskie i ultrasonograficzne (USG), echokardiogram. Laboratorium także posiada nowoczesny sprzęt pozwalający na dokonywanie badań dokładnie i szybko.

Pracownia RTG

Pracownia RTG wykonuje diagnostykę radiologiczna w zakresie:
radiologii klasycznej całego ciała badań kontrastowych zdjęć zębowych Zakład przeprowadza kompleksową diagnostykę rentgenowską pacjentów i współpracuje ze wszystkimi komórkami organizacyjnymi Szpitala. Zakład świadczy też usługi zewnętrzne na podstawie odrębnych umów.

Pracownia USG

Zakład przeprowadza kompleksową diagnostykę ultrasonograficzną pacjentów i współpracuje ze wszystkimi komórkami organizacyjnymi Szpitala. Zakład świadczy też usługi zewnętrzne na podstawie odrębnych umów.