Zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia

„Jeśli w ciągu ostatnich 14 dni byłeś poza granicami kraju (w obszarach zachorowań wywołanych Koronawirusem) i zaobserwowałeś u siebie objawy, takie jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem, to bezzwłocznie powiadom telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego”.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna    
w Busku-Zdroju

godz. pracy: od poniedziałku do piątku: 7°°-15°°

tel.(041)378-35-73

Telefon Alarmowy

W sytuacjach wymagających niezwłocznej interwencji czynny w dni robocze (poza godzinami urzędowania PSSE w Busku Zdroju) w pozostałe dni całodobowo

+48604327104