Ordynator: lek. med. Maciej Dymek specjalista chorób wewnętrznych

Pielęgniarka Oddziałowa: mgr pielęgniarstwa Barbara Doroz

tel. 41 357 30 31 wew:

Ordynator: 213
Dyżurka lekarska: 207
Dyżurka pielęgniarska: 215

Oddział posiada akredytację Ministerstwa Zdrowia do prowadzenia specjalizacji lekarzy w zakresie chorób wewnętrznych. Nowoczesne wyposażenie medyczne oddziału, wysoko wyspecjalizowany personel medyczny pozwala na leczenie z prawie wszystkimi schorzeniami z zakresu chorób wewnętrznych. Oddział zapewnia szeroką diagnostykę i całodobowe leczenie z zakresu chorób wewnętrznych. Oddział prowadzi szeroką diagnostykę, dzięki dostępowi do: całodobowej możliwości wykonywania badań laboratoryjnych, pracowni radiodiagnostyki z możliwością wykonania badań tomografii komputerowej oraz badań ultrasonograficznych, pracowni endoskopii, testy wysiłkowe elektrokardiograficzne.
Oddział dysponuje 49 łóżkami, w tym 4 łóżkami intensywnego nadzoru kardiologicznego.