Ogłoszenie

ZOZ w Pińczowie zatrudni lekarza specjalistę reumatologa do pracy w Poradni Reumatologicznej.

Więcej informacji na sekretariacie oraz pod numerem 41 357-30-39 i adresem mailowym sekretariat@szpitalpinczow.pl

Dodaj komentarz