Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie współrealizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo‐leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno‐opiekuńczych i hospicjów na czas COVID‐19”

Dofinansowanie projektu: 225 752, 42 zł

Projekt realizowany jest w ramach programu operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia epidemii Covid-19 wśród pacjentów oraz personelu Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych, hospicjów oraz Domów Pomocy Społecznej.

Środki finansowe z projektu przeznaczone są na:

-Dodatkowe wynagrodzenie dla pielęgniarek, fizjoterapeutów, opiekunów medycznych oraz członków personelu pomocniczego, którzy ze względów bezpieczeństwa i ograniczenia ryzyka zakażenia, musieli zrezygnować z innych miejsc zatrudnienia lub pracować tylko w jednym miejscu.

-Zakup Środków ochrony osobistej oraz środków dezynfekcyjnych dla personelu oraz pacjentów.

Realizatorem projektu jest Narodowy Fundusz Zdrowia