Zarządzenie dyrektora w sprawie zakazu odwiedzien chorych we wszystkich oddziałach szpitalnych oraz w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym ZOZ w Pińczowie z dnia 09 marca 2020 r.

Scan_20200309_115132

Scan_20200309_115218