Zakład Opiekuńczo – Leczniczy w Pińczowie to zakład stacjonarny udzielający całodobowych świadczeń zdrowotnych, obejmujących swoim zakresem leczenie, pielęgnację i rehabilitację osób nie wymagających hospitalizacji.

Celem zakładu opiekuńczo-leczniczego jest:

 • Objęcie całodobową opieką i leczenie osób,  które przebyły ostrą fazę leczenie szpitalnego, mają ukończony proces diagnozowania, leczenia operacyjnego lub intensywnego leczenia zachowawczego,
 • Objecie opieką lekarska, profesjonalną pielęgnacją i rehabilitacją
 • Usprawnienie ruchowe i działanie fizjoterapeutyczne
 • Leczenie farmakologiczne
 • Zapewnienie niezbędnych konsultacji specjalistycznych
 • Zapewnienie niezbędnych badań diagnostycznych
 • Ustalenie i stosowanie diety
 • Stymulacja metodami terapeutycznymi i psychoterapeutycznymi do aktywności  życiowej
 • Przygotowanie rekonwalescenta i jego rodziny(opiekuna) do samoopieki i samopielęgnacji w warunkach domowych
 • Zapobieganie powikłaniom wynikającym z procesu chorobowego i unieruchomienia, zmniejszenie skutków upośledzenia ruchowego
 • Przygotowanie do życia w społeczeństwie