W konsultacyjnej poradni onkologicznej – filii Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Szpitalu Powiatowym w Pińczowie przyjmowani są pacjenci:

  • z rozpoznaną chorobą nowotworową, którzy wymagają zaplanowania dalszego postępowania i leczenia onkologicznego,
  • u których istnieje istotne podejrzenie choroby nowotworowej i wymagają dogłębnej diagnostyki w ośrodku onkologicznym
  • którzy zakończyli leczenie, ale wymagają jeszcze wizyt kontrolnych u onkologa.

Rejestracja do poradni: (41) 36 74 208 (call – center ŚCO, czynna poniedziałek – piątek 7.00 – 18.00)

Rejestracja ZOZ w Pińczowie: (41) 357 30 31 wew 525 czynna poniedziałek – piątek 7.00 – 15.00