Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Pińczowie jest Pani Dorota Frączek.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod numerem tel.:  664914719 lub adresem email rodo@szpitalpinczow.pl