Poradnie specjalistyczne

Zasady rejestracji pacjentów:

 • Rejestracja specjalistyczna jest czynna codziennie od 7.00 – 15.00
 • Zapisy i rejestracja pacjentów do lekarzy specjalistów odbywają się w godzinach od 7.00 – 15.00 osobiście lub pod numerem tel: (41) 357-30-31 wew 525
 • Poradnia Ginekologiczno-Położnicza posiada własną rejestrację działającą pod numerem tel: (41) 357-30-31 wew 531
 • Nagłe zachorowania i ostre przypadki przyjmowane są bezterminowo w dniu zgłoszenia się pacjenta do poradni.
 • Pacjenci zapisywani są na wyznaczony termin i godzinę (co 10 – 15 minut w zależności od specyfiki poradni)

Przy rejestracji pacjenta obowiązuje:

 • Skierowanie
 • Karta informacyjne Izby Przyjęć (z gabinetu zabiegowego)
 • Legitymacja ubezpieczeniowa bądź rencisty, emeryta, dowód osobisty
 • Badania z kompetencji lekarza POZ (do poradni reumatologicznej, diabetologicznej)
 • Pacjenci posiadający kartę kombatanta (przyjmowani są w terminie nie dłuższym niż 1 tydzień

Skierowanie  nie jest wymagane, gdy chcemy skorzystać z usług:

 • Ginekologa i położnika

Terminy oczekiwań na wizytę do lekarza specjalisty:

 • Pacjenci na wizytę pierwszorazową oczekują minimum 3 tygodnie.
 • Pacjenci pozostający w stałym leczeniu – następny termin wizyty wyznacza lekarz leczący.

Ewa Cepak – Koordynator Poradni Specjalistycznych

Pacjenci pierwszorazowi proszeni są o zgłoszenie się do rejestracji celem założenia kartoteki. Poradnie Specjalistyczne prowadzą specjalistyczną działalność diagnostyczną i leczniczą w warunkach ambulatoryjnych i są powiązane z oddziałami Szpitala. Dysponują także pełnym zapleczem diagnostycznym na bazie diagnostyki Szpitala.

REJESTRACJA INTERNETOWA

Przejdź na podstronę dotyczącą szczegółów rejestracji on-line.