Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie – P.O. Maria Zyguła-Koziara


Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa – lek.med. Jolanta Zioło

tel.: (41) 357-30-31 wew. 449


Zastępca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa – mgr piel. Anna Borkowska

tel.: (41) 357-30-31 wew. 515


Główny Księgowy – Dorota Grabowska

tel.: (41) 357-30-311 wew. 503