Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie – mgr Krzysztof Słonina


Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa – lek.med. Monika Kurczyna

tel.: (41) 357-30-31 wew. 449


Zastępca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa – Anna Żabka

tel.: (41) 357-30-31 wew. 515


Główny Księgowy – Janusz Krawicz

tel.: (41) 357-30-311 wew. 503