Dyrektor Szpitala – Bartosz Stemplewski

tel.: (41) 357-30-31


Zastępca Dyrektora ds. Medycznych – Stanisław Włudyga

tel.: (41) 357-30-31 wew. 449


Zastępca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa – Anna Spychała

tel.: (41) 357-30-31 wew. 515


Główny Księgowy – Janusz Krawicz

tel.: (41) 357-30-311 wew. 503