Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie
Strona głównaOddziały SzpitalaPoradnie specjalistyczneZakład Opiekuńczo LeczniczyInformacje dla PacjentaGaleriaOgłoszenia i Zamównia PubliczneKardiologiaKsięga gościKontakt
Strona główna

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
ul. Armii Krajowej 22
28-400 Pińczów


ZOZ w Pińczowie udziela specjalistycznych świadczeń zdrowotnych pacjentom ubezpieczonym w Narodowym Funduszu Zdrowia w warunkach szpitalnych, ze szczególnym uwzględnieniem świadczeń w ramach następujących specjalności:

- oddział chirurgii
- oddział wewnętrzny
- oddział ginekologii i położnictwa
- oddział anestezjologii i intensywnej terapii
- oddział okulistyki jednego dnia
- pracownia RTG
- poradni specjalistycznych
- pracownia fizjoterapii

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

INWESTYCJA PROWADZONA W RAMACH PROJEKTU:

"Wzrost dostepności i jakości specjalistycznych usług medycznych na terenie Powiatu Pińczowskiego poprzez modernizację, przebudowę, doposażenie medyczne i techniczne ZOZ-u w Pińczowie"

współfinansowanego przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013

Pre-Umowa Nr 349/09

więcej informacji...