INFORMACJA

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 14 lipca 2023 r. została zawarta umowa z Konsorcjum firm Hospital Service Sp. z o. o. oraz Impel Facility Services Sp. z o. o. przedmiotem której jest „Świadczenie usług utrzymania czystości, mycia i dezynfekcja powierzchni szpitalnych, usługi pomocnicze przy pacjencie służących profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu i poprawie zdrowia oraz transportu wewnętrznego”. Na mocy jej zapisów 41 dotychczasowych pracowników ZOZ w Pińczowie (38 salowych i 3 sprzątaczki) z dniem 01 września 2023 r. stanie się pracownikami Konsorcjum w oparciu o art. 231 kodeksu pracy. Przed ogłoszeniem przetargu tj. w dniu 29 maja 2023 r. związki zawodowe działające w ZOZ w Pińczowie otrzymały pisemną informację o planowanym ogłoszeniu przetargu w wyżej wymienionym zakresie, a w dniu 14 lipca 2023 r. zgodnie z art. 261 ust. 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych, otrzymały informację o skutkach w sferze prawnej, ekonomicznej, socjalnej oraz warunków zatrudnienia dla przejmowanych pracowników ZOZ w Pińczowie.

Rozwiązanie przewidziane w art. 231 k.p. sprawia, że przejęci pracownicy kontynuują zatrudnienie na warunkach obowiązujących w terminie przejścia zakładu pracy lub jego części, a nowy pracodawca zapewnia pracownikom warunki pracy i płacy na niezmienionych zasadach.

Jak więc wynika z powyższego z dniem 01 września 2023 r. nie ulegnie zmianie ani podstawa zatrudnienia ani warunki pracy i płacy personelu sprzątającego.

Dyrekcja ZOZ w Pińczowie

INFORMACJA

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. lecznictwa ZOZ w Pińczowie.

Treść oraz wymagania do konkursu dostępne pod linkiem:

http://www.starostwopinczow.realnet.pl/przetarg.php?id=1299

INFORMACJA

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie uprzejmie informuje, ze w wyniku burzy, która przeszła nad Pińczowem w godzinach wieczornych 08.09. 2022r. , awarii uległa sieć informatyczna oraz telefoniczna Szpitala Powiatowego w Pińczowie. W związku z powyższym niektóre usługi świadczone na rzecz pacjentów odbywają się z opóźnieniem. Za utrudnienia bardzo Państwa przepraszamy.

INFORMACJA

Przypominamy o możliwości rejestracji na trzecią dawkę szczepionki  przeciw COVID-19 dla osób 50+

INFORMACJA

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie informuje, iż od dnia 1 lutego 2021 r. świadczenia dla pacjentów w zakresie nocnej i świątecznej

opieki zdrowotnej wykonywanie są w Zespole Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów ( budynek dawnych poradnii )

UWAGA!!!

Rejestracja na szczepienia populacyjne dostępna jest pod numerem telefonu 690-335-692 od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 – 09:00.

Z przyczyn od nas niezależnych harmonogram szczepień na dni 18.01.2021r. oraz 19.01.2021r.  może być nieaktualny.

Harmonogram szczepień przeciw COVID-19 na dni 18.01.2021r. oraz 19.01.2021r.  znajduje się w zakładce Szczepienia covid.

Dbamy o Twoje zdrowie

Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie jest wieloprofilowym podmiotem leczniczym, udzielającym świadczeń zdrowotnych w rodzaju leczenie szpitalne, ambulatoryjna opieka specjalistyczna oraz świadczeń opieki długoterminowej – zakładu opiekuńczo – leczniczego.  Doświadczony zespół lekarski i pielęgniarki dba ze szczególną starannością o proces leczenia i pielęgnowania. Szpital udziela świadczeń leczniczych w trybie stacjonarnym 24-godzinnym, oraz w trybie ambulatoryjnym.

Szpital stawia na rozwój, jakość usług oraz satysfakcję pacjentów. Misją Szpitala jest: Fachowa opieka medyczna i poczucie bezpieczeństwa dla naszych pacjentów. Szpital uzyskał Certyfikat Zintegrowanych Systemów Zarządzania w zakresie:

– Jakości – PN-EN ISO 9001:2008,

– Bezpieczeństwo – PN-EN ISO/IEC 27001:2005.

Szpital świadczy usługi zdrowotne bezpłatnie  –  osobom uprawnionym z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego lub na podstawie innych przepisów prawa o bezpłatnych świadczeniach zdrowotnych,

Gwarantujemy kompleksową opiekę medyczną

Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie
ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów
NIP 662-15-18-570 Regon 000304289