ZOZ Pińczów
Szpital Powiatowy w Pińczowie
Strona głównaOddziały SzpitalaPoradnie specjalistyczneZakład Opiekuńczo LeczniczyInformacje dla PacjentaKontaktOgłoszeniaPrzetargi / BIPKardiologia
Strona główna
 
 
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
ul. Armii Krajowej 22
28-400 Pińczów


ZOZ w Pińczowie udziela specjalistycznych świadczeń zdrowotnych pacjentom ubezpieczonym w Narodowym Funduszu Zdrowia w warunkach szpitalnych, ze szczególnym uwzględnieniem świadczeń w ramach następujących specjalności:

- chirurgii
- intensywnego nadzoru chirurgicznego
- ginekologii i położnictwa
- chorób wewnętrznych
- intensywnego nadzoru kardiologicznego
- diagnostyki obrazowej
- endoskopii
- intensywnej opieki medycznej
- poradni specjalistycznych
…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

INWESTYCJA PROWADZONA W RAMACH PROJEKTU:

"Wzrost dostepności i jakości specjalistycznych usług medycznych na terenie Powiatu Pińczowskiego poprzez modernizację, przebudowę, doposażenie medyczne i techniczne ZOZ-u w Pińczowie"

współfinansowanego przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013

Pre-Umowa Nr 349/09

więcej informacji...