Zwracamy się z prośbą o oddawanie osocza w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach, które zawiera przeciwciała anty-SARS-coV-2. W załączeniu pismo Dyrekora RCKiK w Kielcach

centrum krwiodawstwa pismo