Telefon: 41/357-30-31

Poradnia Onkologiczna

    Home / Poradnia Onkologiczna

Poradnia Onkologiczna

W konsultacyjnej poradni onkologicznej – filii Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Szpitalu Powiatowym w Pińczowie przyjmowani są pacjenci:

  • z rozpoznaną chorobą nowotworową, którzy wymagają zaplanowania dalszego postępowania i leczenia onkologicznego,
  • u których istnieje istotne podejrzenie choroby nowotworowej i wymagają dogłębnej diagnostyki w ośrodku onkologicznym
  • którzy zakończyli leczenie, ale wymagają jeszcze wizyt kontrolnych u onkologa.

Rejestracja do poradni: 41 36 74 208 (call – center ŚCO, czynna poniedziałek – piątek w godzinach 7 – 18)

Rejestracja ZOZ w Pińczowie 41 357 30 31 wew 525 czynna poniedziałek – piątek w godzinach 7 – 15