Lp.

Nazwa Badania

Cena zł

RTG

1.

 Czaszka – 2 projekcie

50,00

2.

 Twarzoczaszka – 1 projekcja

35,00

3.

 Zatoki – 1 projekcja

35,00

4.

 Oczodoły – 2 projekcje

40,00

5.

 Klatka piersiowa – 1 projekcja z opisem

30,00

6.

 Klatka piersiowa – 1 projekcja bez opisu

25,00

7.

 Żebra, mostek – 1 projekcja

35,00

8.

 Bark, łopatka, obojczyk – 1 projekcja

35,00

9.

 Kręgosłup piersiowy (TH) – 2 projekcje

60,00

10.

 Kręgosłup szyjny – 2 projekcje

50,00

11.

 Kręgosłup krzyżowo-lędźwiowy – 2 projekcje

60,00

12.

 Miednica (biodra, jama brzuszna) – 1 projekcja

40,00

13.

 Bioderka u dzieci – 1 projekcja

30,00

14.

 Kości łokcia – 2 projekcje

30,00

15.

 Nadgarstki rąk – 2 projekcje

25,00

16.

 Dłonie – 2 projekcje

30,00

17.

 Palce stopy – 2 projekcje

25,00

18.

 Stopy – 2 projekcje

30,00

19.

 Staw skokowy – 2 projekcje

30,00

20.

 Podudzie – 2 projekcje

40,00

21.

 Kolano – 2 projekcje

35,00

22.

 Udo – 2 projekcje

50,00

23.

 Rzepki – 1 projekcja

35,00

24.

 Przedramię – 2 projekcje

30,00

25.

 Łokieć – 2 projekcje

30,00

26.

 Nos

25,00

USG

1.

 Tarczyca

40,00

2.

 Miednica mała

35,00

3.

 Jama brzuszna (wątroba, nerki, trzustka)

45,00

4.

 Płód u ciężarnej

25,00

5.

 USG sutka

55,00

6.

 USG echo-serca

50,00

Informacja o odpłatności za wydanie zdjęcia RTG zapisanego na płycie CD w przypadku chęci uzyskania kopii dokumentacji medycznej cena za wydanie zdjęcia RTG zapisanego na płycie CD wynosi 5 PLN. Wpłaty należy dokonać w kasie ZOZ w Pińczowie.

Opłata dotyczy pacjentów zlecających wykonanie zdjęcia na zasadach odpłatności oraz pacjentów leczonych w ZOZ w Pińczowie (leczenie szpitalne i poradnie specjalistyczne) – dotyczy kopii dokumentacji medycznej.

Oryginalna dokumentacja medyczna w tym zdjęcia RTG stanowią własność podmiotu leczniczego w którym wykonane zostało badanie.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.