Lp.

Nazwa Badania

Cena zł

RTG

1.

Czaszka – 2 projekcie

50,00

2.

Twarzoczaszka – 1 projekcja

35,00

3.

Zatoki – 1 projekcja

35,00

4.

Oczodoły – 2 projekcje

40,00

5.

Klatka piersiowa PA lub AP – 1 projekcja z opisem

60,00

6.

Klatka piersiowa – 1 projekcja bez opisu

50,00

7.

Żebra – 1 projekcja, prawe lub lewe

35,00

8.

Mostek – 1 projekcja, prawe lub lewe

35,00

9.

Bark – 1 projekcja, prawy lub lewy

35,00

10.

Bark – osiowe, 1 projekcja, prawy lub lewy

35,00

11.

Łopatka – 1 projekcja, prawy lub lewy

35,00

12.

Obojczyk – 1 projekcja, prawy lub lewy

35,00

13.

Kręgosłup piersiowy (TH) – 2 projekcje

120,00

14.

Kręgosłup szyjny (C) – 2 projekcje

100,00

15.

Kręgosłup lędźwiowo-krzyżowy (LS) – 2 projekcje

120,00

16.

Miednica – 1 projekcja

80,00

17.

Biodra – 1 projekcja

80,00

18.

Jama Brzuszna – 1 projekcja

40,00

19.

Bioderka u dzieci – 1 projekcja

30,00

20.

Nadgarstkek – 2 projekcje,prawy lub lewy

25,00

21.

Dłonie – 2 projekcje, prawej lub lewej

30,00

22.

Palce stopy – 2 projekcje, prawej lub lewej

25,00

23.

Palce dłoni – 2 projekcje, prawej lub lewej

30,00

24.

Pięta – 1 projekcje, prawej lub lewej

25,00

25.

Staw skokowy – 2 projekcje, prawe lub lewe

30,00

26.

Podudzie – 2 projekcje, prawe lub lewe

40,00

27.

Kolano – 2 projekcje, prawe lub lewe

70,00

28.

Udo – 2 projekcje, prawe lub lewe

50,00

29.

Czaszka – podstawa czaszki

35,00

30.

Przedramię – 2 projekcje, prawe lub lewe

30,00

31.

Łokieć – 2 projekcje, prawy lub lewy

30,00

32.

Nos

25,00

33.

Rzepki – osiowe

35,00

34.

Staw krzyżowo – biodrowy – 1 projekcja

30,00

35.

Czaszka osiowe

35,00

36.

Staw biodorwy – osiowe

40,00

37.

Skolioza kręgosłupa – 2 projekcje

60,00

38.

Ząb Obrotnika

35,00

39.

Kość ogonowa – 2 projekcje

35,00

40.

Bark w projekcji Y

35,00

41.

Kość ramienna 2 – projekcje, prawa lub lewa

40,00

42.

Kość ramienna – transtorakalne, prawa lub lewa

40,00

43.

Żuchwa skośna

30,00

44.

Łuk Jarzmowy

30,00

45.

Staw skorniowo-żuchwowe

30,00

46.

Kręgodłup lędźwiowo-krzyżowy (L-S) skośne

120,00

47.

Cystografia

80,00

48.

Urografia

150,00

49.

Wlew kontrastowy j. grubego

120,00

50.

Cholangiografia

70,00

51.

HSG

80,00

52.

Pasaż jelita

150,00

53.

Przełyk

70,00

54.

Górny odcinek przewodu pokarmowego

100,00

55.

Kolejne nagranie badania

5,00

56.

Klatka piersiowa – boczne, prawe lub lewe

60,00

USG

1.

Tarczyca

40,00

2.

Miednica mała

35,00

3.

Jama brzuszna (wątroba, nerki, trzustka)

45,00

4.

Płód u ciężarnej

25,00

5.

USG sutka

55,00

6.

USG echo-serca

50,00

Informacja o odpłatności za wydanie zdjęcia RTG zapisanego na płycie CD w przypadku chęci uzyskania kopii dokumentacji medycznej cena za wydanie zdjęcia RTG zapisanego na płycie CD wynosi 5 PLN. Wpłaty należy dokonać w kasie ZOZ w Pińczowie.

Opłata dotyczy pacjentów zlecających wykonanie zdjęcia na zasadach odpłatności oraz pacjentów leczonych w ZOZ w Pińczowie (leczenie szpitalne i poradnie specjalistyczne) – dotyczy kopii dokumentacji medycznej.

Oryginalna dokumentacja medyczna w tym zdjęcia RTG stanowią własność podmiotu leczniczego w którym wykonane zostało badanie.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.