Telefon: (41) 357-30-31

Projekty Unijne

    Home / Projekty Unijne

Projekty Unijne

UE02


…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

INWESTYCJA PROWADZONA W RAMACH PROJEKTU:

„Wzrost dostepności i jakości specjalistycznych usług medycznych na terenie Powiatu Pińczowskiego poprzez modernizację, przebudowę, doposażenie medyczne i techniczne ZOZ-u w Pińczowie”

współfinansowanego przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013

Pre-Umowa Nr 349/09

unian

 schemat dokon