Telefon: (41) 357-30-31

Rehabilitacja

    Home / Rehabilitacja

Rehabilitacja

Fizjoterapia ambulatoryjna odbywa się na podstawie zlecenia wydanego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. W cyklu terapeutycznym Fundusz finansuje do 10 dni zabiegowych, nie więcej jednak niż 5 zabiegów dziennie. W przypadkach medycznie uzasadnionych lekarz kierujący może wypisać skierowanie od razu na dwa cykle zabiegowe. Skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne powinno być zarejestrowane w terminie 30 dni od dnia jego wystawienia. Świadczeniodawca udzielający świadczeń z zakresu fizjoterapii ambulatoryjnej ma obowiązek udzielania świadczeń również w warunkach domowych.

Czas trwania rehabilitacji realizowanej w warunkach domowych dla jednego pacjenta wynosi do 80 dni zabiegowych w roku kalendarzowym oraz nie więcej niż 5 zabiegów dziennie.

Skierowanie na rehabilitację jest wystawiane przez:

  • lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub innego lekarza ubezpieczenia zdrowotnego:
    1. lekarza specjalistę w dziedzinie: rehabilitacji w chorobach narządu ruchu lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji, lub rehabilitacji medycznej, medycyny fizykalnej i balneoklimatologii, lub fizjoterapii i balneoklimatologii, lub balneoklimatologii i medycyny fizykalnej, lub balneologii, lub balneologii i medycyny fizykalnej, reumatologii, neurologii, neurochirurgii lub neurochirurgii i neurotraumatologii, chirurgii lub chirurgii ogólnej, chirurgii ortopedycznej lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu;
    2. lekarza ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie: rehabilitacji w chorobach narządu ruchu lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji, lub rehabilitacji medycznej, medycyny fizykalnej i balneoklimatologii, neurologii, neurochirurgii, chirurgii ogólnej, ortopedii i traumatologii, lub
    3. lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie: rehabilitacji medycznej, balneologii i medycyny fizykalnej, reumatologii, neurologii, neurochirurgii, chirurgii ogólnej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Terminarz pracy Fizjoterapia ambulatoryjna

 Poniedziałek  08.00  18.00
 Wtorek  08.00  18.00
 Środa  08.00  18.00
 Czwartek  08.00  18.00
 Piątek  08.00  18.00

Rejestracja – zabiegi
tel. 41 357 30 31 wew. 217