Telefon: (41) 357-30-31

Cennik RTG

    Home / Cennik RTG

Cennik RTG

L.p. Nazwa badania(procedury) Cena w zł
RTG
1.  Czaszka – 2 projekcie 50,00
2.  Twarzoczaszka – 1 projekcja 35,00
3.  Zatoki – 1 projekcja 35,00
4.  Oczodoły – 2 projekcje 40,00
5.  Klatka piersiowa – 1 projekcja z opisem 30,00
6.  Klatka piersiowa – 1 projekcja bez opisu 25,00
7.  Żebra, mostek – 1 projekcja 35,00
8.  Bark, łopatka, obojczyk – 1 projekcja 35,00
9.  Kręgosłup piersiowy (TH) – 2 projekcje 60,00
10.  Kręgosłup szyjny – 2 projekcje 50,00
11.  Kręgosłup krzyżowo-lędźwiowy – 2 projekcje 60,00
12.  Miednica (biodra, jama brzuszna) – 1 projekcja 40,00
13.  Bioderka u dzieci – 1 projekcja 30,00
14.  Kości łokcia – 2 projekcje 30,00
15.  Nadgarstki rąk – 2 projekcje 25,00
16.  Dłonie – 2 projekcje 30,00
17.  Palce stopy – 2 projekcje 25,00
18.  Stopy – 2 projekcje 30,00
19.  Staw skokowy – 2 projekcje 30,00
20.  Podudzie – 2 projekcje 40,00
21.  Kolano – 2 projekcje 35,00
22.  Udo – 2 projekcje 50,00
23.  Rzepki – 1 projekcja 35,00
24.  Przedramię – 2 projekcje 30,00
25.  Łokieć – 2 projekcje 30,00
26.  Nos 25,00
USG
1.  Tarczyca 40,00
2.  Miednica mała 35,00
3.  Jama brzuszna (wątroba, nerki, trzustka) 45,00
4.  Płód u ciężarnej 25,00
5.  USG sutka 55,00
6.  USG echo-serca 50,00

 

Informacja o odpłatności za wydanie zdjęcia RTG zapisanego na płycie CD

w przypadku chęci uzyskania kopii dokumentacji medycznej

Cena za wydanie zdjęcia RTG zapisanego na płycie CD wynosi 5 PLN.

Wpłaty należy dokonać w kasie ZOZ w Pińczowie.

Opłata dotyczy pacjentów zlecających wykonanie zdjęcia na zasadach odpłatności oraz pacjentów leczonych w ZOZ w Pińczowie (leczenie szpitalne i poradnie specjalistyczne) – dotyczy kopii dokumentacji medycznej.

Oryginalna dokumentacja medyczna w tym zdjęcia RTG stanowią własność podmiotu leczniczego w którym wykonane zostało badanie.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.